Оцінка нерухомості

Оцінка заміської нерухомості, котеджів, земельних ділянок

Національний стандарт № 1 дає таке поняття нерухомості:

Нерухоме майно (нерухомість) - земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею нерозривно пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, яке згідно законодавства належить до нерухомого майна.

 

Національний стандарт № 2 розшифровує поняття земельні поліпшення та земельна ділянка:

Земельні поліпшення - результати будь яких дій, які виробляють до якісних змін характеристик земельної ділянки та її вартості. До земельних поліпшень належать матеріальні об'єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення грунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури, тощо.

 

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, визначеними щодо неї правами. Під час проведення оцінки земельна ділянка розглядається як частина земної поверхні і (або) простір над та під нею висотою і глибиною, що необхідні для здійснення земельних поліпшень.

 

Що ж таке нерухомість як об'єкт оцінки?

Об'єктами оцінки можуть бути:

— Земельні ділянки;
— ділянки надр;
— відокремлені водні об'єкти;
— ліси;
— багаторічні насадження;
— будівлі;
— споруди.

 

Нерухомість перебувати у вільному обігу і може вільно купуватися і продаватися, у зв'язку з цим досить часто постає питання оцінки нерухомості.

 

Кожна нерухомість має свій попит і пропозицію, чим вище попит на конкретну нерухомість, тим вище її привабливість для потенційного інвестора. При цьому ринкова вартість нерухомості визначається виходячи з варіанта найкращого використання нерухомості.

 

Оцінювачі нашої компанії мають великий досвід оцінки всіх видів нерухомості.

 

При визначенні вартості нерухомості ми можемо запропонувати Вам як визначення всіх видів вартості:

 — Ринкова вартість;
—  Ліквідаційна вартість;
—  Інвестиційна вартість;
—  Вартість ліквідації;
—  Вартість відтворення;
—  Вартість заміщення;
—  Спеціальна вартість;
—  Вартість у користуванні.

 

Незважаючи на те що найпоширенішим підходом в оцінці нерухомості є порівняльний підхід, ми можемо запропонувати Вам оцінку нерухомості будь-яким з підходів:

— Витратний; 
— метод заміщення;
— метод відтворення;
—  Порівняльний;
—  Прибутковий;
—  Метод капіталізації доходів-метод дисконтування грошових потоків.

 

Якщо потрібна оцінка нерухомості - звертайтеся - мінімальні ціни, висока швидкість і професіоналізм Вам гарантовані.

 

Звертаючись до нас, з оцінки нерухомості, Ви отримуєте кваліфіковану допомогу і консультації кращих спеціалістів.