Оцінка бізнесу

Діюче підприємство (бізнес) - підприємство у відношення якого відсутня інформація про ймовірне припинення його діяльності в прогнозований період часу.


Оцінка бізнесу - акт або процес виготовлення висновку або розрахунку вартості бізнесу або підприємства або частки в них (МСО). При цьому вартість не має поняття однозначне: залежно від ситуації і завдання оцінки використовуються різні варіанти вартості.

 

Серед них:
— Обґрунтована ринкова вартість,
— Обґрунтована вартість,
— Інвестиційна вартість,
— Вартість діючого підприємства,
— Ліквідаційна вартість,
— Балансова вартість та ін.

 

В оцінці бізнесу застосовуються різні методи капіталізації та дисконтування доходів, методи, засновані на інформації про компанії-аналогах (в т. ч . із застосуванням коефіцієнтів оцінки), методи, засновані на вартості активів, і ряд інших.


При всьому різноманітті методів і підходів до оцінки можна сформулювати висновок, що розділяється, мабуть, більшістю оцінювачів: підприємство (компанія, фірма і т.п.) коштує стільки, скільки становить сьогоднішня вартість майбутніх вигод, які цей бізнес принесе своєму власникові або власникам ; при цьому кожна вигода дисконтується до сьогоднішньої вартості за дисконтною ставкою (нормою), що відбиває ступінь ризику того, що ці вигоди не будуть реалізовані.